Khách hàng dự án

Với bề dày gần hai thập kỷ chuyên tâm với ngành xây dựng, thiết bị đèn điện, HSM luôn tiên phong đi đầu đưa các sản phẩm, giải pháp vào các công trình, dự án cao cấp. Hệ thống sản phẩm luôn nhận được sự đánh giá cao của các nhà thầu/ chủ đầu tư.

Khách hàng dự án


Thông tin

Language